Nợ xấu là gì? Phân loại cấp bậc theo nhóm nợ xấu trên hệ thống của CIC

Có thể các bạn đã từng nghe đến nợ xấu, các mức độ nợ xấu tuy nhiên lại chưa hiểu rõ được nợ xấu là gì? Bài viết hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn 5 cấp bậc của nợ xấu, các bạn nên hạn chế mắc phải để có thể tiến hành vay nợ sau này nếu cần.

Nợ xấu là gì?

Nợ xấu – nợ quá hạn là khoản tiền mà bản thân người đi vay hay là một doanh nghiệp không có khả năng hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi tại thời điểm hạn chót đã ký kết trong hợp đồng tín dụng trước đó vay. Khách hàng hoặc doanh nghiệp một khi đã rơi vào nhóm nợ xấu quá hạn theo như phân loại trên CIC ( Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam) thì sẽ gặp phải khó khăn nếu tiến hành vay nợ tại ngân hàng hoặc tại những đơn tín dụng khác.

no-xau

Phân loại cấp bậc theo nhóm nợ xấu trên hệ thống của CIC

Trên hệ thống của CIC, khách hàng hoặc doanh nghiệp khi đi vay sẽ được xếp loại vào 1 trong 5 nhóm nợ dưới đây:

Nhóm 1: Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn khi:

 • Tất cả những khoản nợ đều được thu hồi đầy cả gốc và lãi theo đúng thời hạn cam kết.
 • Những khoản nợ trong thời hạn.
 • Những khoản nợ khi quá hạn dưới 10 ngày (trường hợp khách hàng hoặc doanh nghiệp trả nợ quá hạn từ 1 đến 10 ngày cần phải giả thêm mức lãi phạt quá hạn là 150%)

Nhóm 2: Nhóm nợ cần chú ý khi:

 • Những khoản nợ trả quá hạn từ 10 ngày cho đến dưới 30 ngày.
 • Những khoản nợ sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

Nhóm 3: Nhóm nợ dưới mức tiêu chuẩn khi:

 • Những khoản nợ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi tuy nhiên lại quá hạn trong khoảng thời gian từ 30 ngày cho đến dưới 90 ngày.
 • Những khoản nợ có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trường hợp trả nợ quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn ký kết trước đó đã được cơ cấu lại lần đầu.
 • Một số khoản nợ có thể miễn hay giảm lãi vì khách hàng hoặc doanh nghiệp đó không đủ khả năng để có thể chi trả đầy đủ lãi theo đúng hợp đồng ký kết.

no-xau

Nhóm 4: Nhóm nợ nghi ngờ mất vốn trong trường hợp:

 • Tất cả những khoản nợ đều quá hạn chi trả từ 90 ngày cho đến đến dưới 180 ngày;
 • Những khoản nợ này sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày cho đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
 • Những khoản nợ này có thể được cơ cấu lại thời gian trả nợ cho lần thứ hai.

Nhóm 5: Nhóm nợ có khả năng mất vốn gồm có:

 • Đây là nhóm có khoản nợ đã quá hạn chi trả từ 180 ngày trở lên.
 • Những khoản nợ này sẽ được cơ cấu lại hạn trả đến lần thứ ba trở lên, tính cả trong trường hợp chưa bị quá hạn hay nợ đã quá hạn.

no-xau

Một khi bản thân khách hàng hoặc doanh nghiệp đi vay mà để mình rơi vào một trong các nhóm 3, 4, 5 đều được xếp vào nhóm nợ xấu. Lúc này, các bạn sẽ rất khó để có thể vay tiền tại ngân hàng hoặc những đơn vị cho vay tín dụng khác. Nếu có sẽ cần chờ khoảng từ 3 đến 5 năm tính từ thời điểm mà các bạn đã hoàn trả đầy đủ số tiền vay cả gốc lẫn lãi. Các bạn nên cân nhắc điều kiện tài chính chi trả của mình trước khi tiến hành vay để tránh bị liệt vào danh sách nhóm nợ xấu.

Copyright © 2020